Studera utomlands

När man läser datavetenskap på Uppsala universitet har man goda möjligheter att plugga utomlands på en mängd olika universitet världen över, t ex i Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland. Det vanligaste är att man åker utomlands i en eller två terminer, ofast under sitt tredje år eller under masterstudierna.

Det finns möjlighet att söka utlandsstudier både via institutionen för informationsteknologi och universitetet. De utbyten som institutionen ordnar är endast till för studenter som läser Data/IT, och kan i vissa fall vara enklare att få. De som annonseras ut av universitetet kan sökas av studenter på alla utbildningar, men de har samarbeten med universitet i fler länder.

Som student på DV finns det även möjlighet att efter en kandidatexmanen läsa det svensk-kinesiska masterprogrammet i datavetenskap. Denna inriktning ges gemensamt av Uppsala universitet och School of Software Engineering, Tongji University, Shanghai, Kina. Som student läser du ett år vid varje universitet och får examen från båda universiteten. Utöver kurser i datavetenskap och programvaruutveckling innehåller programmet kulturella inslag, såsom språkkurser.