Sångboksmöte

Som ni kanske vet ska det tryckas en ny Manual till hösten. Inför revideringen kommer det att hållas ett planeringsmöte där alla kan vara med och påverka den kommande sångboken.

När: 6 mars, 17:15
Var: sal 1145, Polacksbacken

Vi ses där.

Välkommen på Geek Meet!

Fredag den 27/1 kommer Emilio hålla i en liten föreläsning/genomgång om intressanta koncept inom webb-utveckling. Detta Geek Meet kommer ske i hus 1 på Pollax, i någon lektionssal.

Första delen kommer att handla om vilka begrepp och koncept som är centrala i webb-utveckling. Andra halvan blir helt praktisk, där Emilio bygger upp en relativt enkel statisk sida från scratch och förklarar vad han gör medans.

Det kommer ta ca. två timmar och efteråt blir det häng där folk diskuterar idéer och tankar kring ämnet och vad de precis fått se. Om folk vill så kommer det hända igen och med lite mer avancerade saker.

Välkommen!

UTN:s Klubbverk anordnar Sektionskampen

Den 21-24 kommer UTN:s Klubbverk att anordna Sektionskampen, en tävlingsvecka där UTN:s alla sektioner tävlar mot varandra i olika grenar.

Mellan den 21-23 november kommer det att hållas deltävlingar och på torsdagen den 24 november koras en vinnare i den stora finalen.

Anmäl dig senast den 2 november kl 12.00 genom att skicka namn, mail-adress, klass och telefonnummer till dv-ordf@utn.se

Lagen kommer bestå av 6-10 personer som styrelsen väljer ut.