Framtiden är ljus!

CItat ur artikel ”http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/2011_Framtidsutsikter.pdf”

”Datavetares kompetens är efterfrågad och det är brist på datavetare med
branschkunskap och affärsförståelse. Till skillnad från många andra grupper inom IT-området har datavetaren en djup och bred kompetens, som lätt kan möta upp eventuella nya kompetenskrav. De är i likhet med andra naturvetare tränade på att snabbt ta till sig ny kunskap. Trender som snabbt kan få stor betydelse för kompetensbehovet är till exempel att programvaran smyger sig in i allt fler sammanhang och produkter, utvecklingen av mobila tjänster och möjligheten att ta hjälp av IT för att energieffektivisera.”